Ponto Tim Vip - Praia Shopping - Tecnologia : Celulares